Privacy Policy

Privacy statement
Dit privacy statement van KELPA B.V. (lees ‘wij’) legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. Je kunt te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.
In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Persoonsgegevens die wij verwerken

KELPA verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht • Bedrijfsnaam
• E-mailadres (zakelijk)
• Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaat type


Wij verwerken jouw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

• Het verrichten van activiteiten om onze dienstverlening te kunnen realiseren in het kader van een afgesloten opdrachtovereenkomst
• Het verzenden van een mogelijke nieuwsbrief
• Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op jouw voorkeuren.
KELPA maakt gebruik van cloudoplossingen voor de verwerking van orderadministratie, contactadministratie, facturering en financiële administratie alsmede opslag van data. Met de providers van cloudapplicaties heeft KELPA verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe lang we gegevens bewaren
KELPA zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet langer dan een jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat houdt KELPA zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Delen met anderen
KELPA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KELPA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
De website van KELPA houdt alleen bezoekersstatistieken bij (hoeveel bezoekers, welke pagina, datum). Wij gebruiken deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor andere doeleinden dan statistieken. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kelpa.nl. KELPA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KELPA maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@kelpa.nl


KELPA B.V.
Meetlat 11
4251 LX Werkendam
administratie@kelpa.nl
www.kelpa.nl